Informatie voor professionals

Het is voor zorgverleners belangrijk te weten hoe het kind zich voelt en of er dingen zijn die anders of beter kunnen. Daarom kunnen kinderen of hun ouders een van de vragenlijsten invullen die bovenaan deze webtool staan.

Downloads

Bekijk de video over onze webtool (7 minuten)

Met daarin informatie over:

• Wat deze webtool je biedt

• Hoe je de vragenlijsten van de webtool
in kan zetten bij het verdiepen van de
psychosociale en leefstijlverkenning

• Op welk moment binnen de aanpak
Kind naar Gezonder gewicht je deze
webtool kan gebruiken

Twee soorten vragenlijsten

Op deze webtool staan twee soorten kwaliteit van leven-vragenlijsten:

  • over de algemene gezondheid (PedsQL 4.0)
  • over het gewicht van het kind (IWQOL-Kids).

Van beiden vragenlijsten is een kindversie en een ouderversie aanwezig.
De PedsQL4.0 is geschikt voor kinderen 5 tot 19 jaar, de IWQOL-Kids voor kinderen van 11 tot en met 19 jaar.

Als je interesse hebt in de papieren versie, mail dan je verzoek naar info@kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl. De zorgverlener kan dan de antwoorden invoeren op de website en de uitkomsten naar zichzelf mailen zodat de uitkomsten digitaal beschikbaar zijn.

De IWQOL-Kids en de PedsQL 4.0. kunnen je ondersteunen bij:

De IWQOL-Kids

Deze vragenlijst meet de invloed van het gewicht op de kwaliteit van leven van kinderen en de voor- of achteruitgang hiervan in tijd. IWQOL-Kids wordt in de praktijk vooral ingezet voor kinderen met obesitas. Kinderen met overgewicht zullen zich minder herkennen in de vragen.

Ouder- en kindversies

Er is een kindversie (voor 11 t/m 19 jaar) en een ouderversie (voor dezelfde leeftijdsgroep maar in het verleden ook gebruikt voor kinderen vanaf 8 jaar). Het kind of de ouder krijgt 27 beweringen te zien verdeeld over vier domeinen: lichamelijk ongemak, mijn lichaam, mijn omgeving en ons gezin. Kind of ouder geeft vervolgens aan in hoeverre de bewering op hem of haar van toepassing is.

Scoring

De scores op de verschillende domeinen en de totaalscore liggen tussen de 0 en de 100. Hoe hoger de score, hoe beter de kwaliteit van leven in relatie tot het gewicht. Naar de kindversie is validatieonderzoek gedaan.

Als het kind de vragenlijst heeft ingevuld, kan hij of zij de uitkomsten downloaden en naar de zorgverlener sturen. In dit PDF-bestand staan de scores van het kind per item, per subdomein en de totaalscore. Ook staat er een tabel in met de gemiddelde scores van de kinderen met obesitas (11-19 jaar) die aan het internationale validatieonderzoek meededen. Deze scores kunnen helpen bij het interpreteren van de uitkomsten van het kind. Let wel: het gaat hier om onderzoek onder kinderen in de Verenigde Staten.

De PedsQL 4.0

Deze vragenlijst meet de algemene kwaliteit van leven van kinderen gerelateerd aan hun gezondheid. Deze vragenlijst is geschikt voor kinderen met overgewicht én voor kinderen met obesitas. In de praktijk wordt de vragenlijst vooral ingezet voor kinderen met overgewicht omdat zij zich in de IWQOL-Kids minder herkennen. Ook met de PedsQL 4.0 kun je de voor- of achteruitgang in tijd meten. Wel wordt het effect van je interventies minder snel zichtbaar omdat de vragen over de algemene kwaliteit van leven gaan.

Ouder- en kindversies

Er zijn twee kindversies (8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) en een ouderversie (voor ouders van kinderen van 5 t/m 7 jaar).
Het kind of de ouder krijgt 23 beweringen te zien verdeeld over vier domeinen: gezondheid, gevoelens, anderen en school. Kind of ouder geeft vervolgens aan in hoeverre de bewering op hem of haar van toepassing is.

Scoring

De scores op de verschillende domeinen en de totaalscore liggen tussen de 0 en de 100. Hoe hoger de score, hoe beter de kwaliteit van leven in relatie tot de gezondheid. Naar alle versies is validatieonderzoek gedaan.

Als het kind de vragenlijst heeft ingevuld, kan hij of zij de uitkomsten downloaden en naar de zorgverlener sturen. In dit PDF-bestand staan de scores van het kind per item, per subdomein en de totaalscore. Ook staat er een tabel in met de gemiddelde scores van kinderen zonder overgewicht of obesitas uit Nederland. Deze scores kunnen helpen bij het interpreteren van de uitkomsten van het kind. Let wel: het gaat hier dus om kinderen zonder overgewicht of obesitas.

Na het invullen opsturen naar de zorgverlener

Als het kind of de ouder de vragenlijst heeft ingevuld, dient hij/zij zelf de antwoorden te downloaden en dit PDF-bestand per mail te versturen naar hun zorgverlener. Het is dus belangrijk dat het kind of de ouder het juiste e-mailadres van de zorgverlener heeft.

Referenties

  1. Kolotkin RL, Zeller M, Modi AC, Samsa GP, Quinlan NP, Yanovski JA, et al. Assessing weight‐related quality of life in adolescents. Obesity. 2006;14(3):448-57.
  2. Nadeau K, Kolotkin RL, Boex R, Witten T, McFann KK, Zeitler P, et al. Health-related quality of life in adolescents with comorbidities related to obesity. Journal of Adolescent Health. 2011;49(1):90-2.
  3. Varni JW, Burwinkle TM, Seid M, Skarr DJAp. The PedsQL 4.0 as a pediatric population health measure: feasibility, reliability, and validity. 2003;3(6):329-41.
  4. Varni JW, Burwinkle TM, Katz ER, Meeske K, Dickinson P. The PedsQL™ in pediatric cancer: reliability and validity of the pediatric quality of life inventory™ generic core scales, multidimensional fatigue scale, and cancer module. Cancer. 2002;94(7):2090-106.

Licentie

IWQOL-Kids

Deze vragenlijst is vrij toegankelijk voor gebruikers in de zorg. Voor wetenschappelijk onderzoek moet er toestemming gevraagd worden aan de licentiehouder. Hier zijn licentiekosten aan verbonden. Meer informatie over de IWQOL-Kids vindt u op www.qualityoflifeconsulting.com.

Voor het gebruik van de IWQOL in wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij u door naar Ronette Kolotkin, rkolotkin@qualityoflifeconsulting.com.

PedsQL 4.0

Deze vragenlijst is vrij toegankelijk voor gebruikers in de zorg. Voor wetenschappelijk onderzoek moet er toestemming gevraagd worden aan de licentiehouder. Meer informatie over de PedsQL vindt u op www.pedsql.org

Voor het gebruik van de PedsQL in wetenschappelijk onderzoek verwijzen wij u door naar James Varni, Mapi Research Trust, jvarni@tamu.edu.

Vragen?

Heeft u vragen over over Kind naar Gezonder Gewicht? Mail dan naar info@kindnaargezondergewicht.nl

Heeft u vragen over de webtool? Mail naar
info@kwaliteitvanlevenvragenlijsten.nl

Heeft u nog vragen over de evaluatie van de vragenlijsten en de webtool? Lees dan hier de resultaten van de procesevaluatie (PDF).

Ga voor meer informatie over de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas naar www.kindnaargezondergewicht.nl

Wilt u meer weten over de kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht, obesitas en ernstige obesitas in Nederland lees de factsheet (PDF).

Disclaimer

De webtool is zorgvuldig samengesteld. Care for Obesity en Kind naar Gezonder Gewicht aanvaarden geen aansprakelijkheid voor of door onjuist gebruik van de webtool en de mogelijke schade die daaruit kan voortvloeien. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van wetten en regels. Wij wijzen je in het bijzonder op een juiste omgang met persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van websites of andere bronnen waar wij naar verwijzen. Deze dienen slechts ter illustratie.